Thema’s

 
Inzending 3 foto’s
Bespreek avond intern
Inzending 1 van de 3
Bespreking ext. beoordelaar

Thema’s

1. T53
Tegenlicht in de stad

 28 augustus 2023

 18 september 2023

 

 30 oktober 2023

2. T54
De dialoog

 20 november 2023

 11 december 2023

 

 19 februari 2024

3. T55
De kunst van het minimale

 19 februari 2024

 11 maart 2024

 

 15 april 2024

4. T56
Claire Obscure

 15 april 2024

 6 mei 2024

 

 27 mei 2024

1. T53: “Tegenlicht in de stad” (eerste licht-thema)

We spreken van tegenlicht als de lichtbron zich achter het onderwerp bevindt. De achtergrond is meestal lichter dan de voorgrond, zo kan er een silhouet ontstaan.
Gebruik deze techniek voor foto’s in de stad of in een stedelijke omgeving.

 

2. T54: “De dialoog”

Op allerlei manieren kan er tussen mensen een dialoog worden aangegaan.
Het feit dat er sprake is van een dialoog kan blijken uit het feit dat mensen feitelijk een gesprek voeren. Maar ook een onderlinge blik of een gebaar kan een uiting van een dialoog zijn.
Op de foto moet duidelijk zijn dat er sprake is van een dialoog/gedachtenwisseling tussen mensen.

 

3. T55: “De kunst van het minimale”

Hierbij draait het om het weglaten van overtollige elementen die de aandacht afleiden van het hoofdonderwerp. Je vestigt de aandacht op een, soms twee basiselementen en bepaalt daar het kijkpunt op.
Maak een foto waarbij alleen het belangrijkste overblijft. “Less is more”.

 

4. T56: “Claire Obscure” (het tweede licht-thema en tevens het technisch thema)

Claire obscure is een techniek waarbij het contrast tussen licht en donker sterker wordt weergegeven dan in het echt het geval is. De achtergrond is meestal donkerder dan de voorgrond en de lichtbron zelf is niet altijd duidelijk aanwijsbaar. Het is een techniek die gebruikt wordt in de schilder- en filmwereld (denk aan Rembrandt), maar zeker ook in de fotografie.
Op de foto moet duidelijk zijn dat deze techniek gebruikt is.
(We hebben voorgesteld om thema 4 Claire Obscure als laatste thema te houden. Zo kan er gedurende het lopende jaar nog een workshop, oefenavond met lampen of een gastspreker m.b.t. dit onderwerp worden uitgenodigd.)