ClubCompetitie

Ieder jaar is een vast element de clubcompetitie een vast element op de agenda. Hij bestaat uit vier opdrachten die reeds in april voor het volgende seizoen worden vastgesteld.
Van deze opdrachten is er één van technische aard ( bijv. een high key foto), tenminste één opdracht heeft een concreet onderwerp (bijv. flora) en tenminste één opdracht heeft een thema of een genre (bijv. straatfotografie).
Opdrachten waren o.a.  Wachten, Stilleven, Verval, Detail, Regen, Abstract, Flora, Vertedering, Macro, Armoede, Bomen, Landschap, Portretten, Straatfotografie, Fauna, Beweging, Nachtfotografie, Spiegeling, Reis- en vakantiefotografie.

Wij hebben voor deze vorm gekozen om de clubleden te “dwingen” over het maken van foto’s na te denken en buiten de al bestaande kaders te gaan denken en werken.
Het werkt als volgt:
Stap 1. Ieder lid kan drie foto’s insturen die anoniem op de website worden geplaatst.
Ieder clublid krijgt hiervan een of twee foto’s toebedeeld om op een clubavond te bespreken. Daarbij wordt de methodiek gehanteerd zoals behandeld in het boek van Hans Brongers en Vincent Ophof “Over foto’s gesproken”.
Stap 2. Na de interne bespreking kan ieder lid twee van zijn foto’s (in passe-partout van 40x50cm) insturen voor de beoordeling door een externe beoordelaar.
De externe beoordelaar kan een fotograaf zijn of iemand uit de kunstzinnige vorming. We vinden het belangrijk om het werk niet alleen te laten beoordelen vanuit het fotografische perspectief.
Deze externe beoordelaar beoordeelt de foto’s en geeft daaraan punten die gebaseerd zijn op drie criteria: Beeldelementen, Gevoel en Oirginaliteit.
Van de vier opdrachten per seizoen tellen de drie best scorende opdrachten daarvoor mee.
Klik hier voor de clubcompetitierichtlijnen .
Voor de gehele procedure klik hier.

De clubcompetitie wordt gecoördineerd door Peter Visser. Vragen over de clubcompetitie kunnen worden gestuurd naar het adres: cc@fotoclub-flevo.nl

Foto’s van de ClubCompetitie vindt u hier als u op de titel klikt zie je de resultaten van van de onderwerpen.

Voorgaande onderwerpen