Werkwijze mentoraat

Afhankelijk van de behoefte van de leden, nodigt de club een mentor van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie uit om de leden te begeleiden bij het verbeteren van de foto’s. Dit gebeurt in kleine groepjes waarbij elke deelnemer aan de hand van een eigen gekozen thema aan het werk gaat. Er worden vijf bijeenkomsten georganiseerd naast de reguliere clubavonden. Iedere deelnemer presenteert aan het einde van het seizoen de resultaten van zijn/haar thema. Het doel van het mentoraat is de deelnemers te stimuleren om zich te verdiepen in hun favoriete onderwerp of hun onderwerp op een andere manier te laten benaderen.

Daarnaast gaat de mentor dieper in over de rol die de compositie speelt in het beeld en hoe je de compositie en beeldelementen kunt gebruiken als gereedschap om de zeggingskracht van je foto te verbeteren. Aan de hand van de meegebrachte foto’s wordt gekeken naar de compositie en hoe je de foto’s interessanter kunt maken door de compositie te veranderen. Door foto’s van andere fotografen te bekijken wil de mentor de deelnemers inspireren om anders naar hun eigen fotografie te kijken en leren de cursisten hun onderwerp met nieuwe inzichten te benaderen. Zij krijgen de opdracht om met deze nieuwe inzichten opnieuw te gaan fotograferen. De resultaten hiervan worden besproken en de opdracht aangescherpt.

Door deze opzet kan iedere fotograaf op zijn eigen niveau werken en proberen dit niveau een stapje hoger te brengen. Het einddoel is te zorgen dat de deelnemers zich meer verdiepen in een onderwerp en zich meer bewust zijn van de rol die compositie en beeldelementen spelen in een foto en dit inzicht gebruiken bij het fotograferen. Uiteindelijk maken de deelnemers een fotoserie van een zelfgekozen onderwerp.

Aan het deelnemen aan een mentoraat (of workshop) zijn kosten verbonden die niet bij de contributie zijn inbegrepen.

Hier vindt u de fotoseries van diverse leden die hebben meegedaan. (in opbouw)