Mentoraat

Ieder jaar, afhankelijk van de behoefte van de leden, nodigt de club een mentor van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie uit om de leden te begeleiden bij het verbeteren van de foto’s. Dit gebeurt in kleine groepjes waarbij elke deelnemer aan de hand van een eigen gekozen thema aan het werk gaat. Er worden vijf bijeenkomsten georganiseerd naast de reguliere clubavonden. Iedere deelnemer presenteert aan het einde van het seizoen de resultaten van zijn/haar thema.

Aan het deelnemen aan een mentoraat (of workshop) zijn kosten verbonden die niet bij de contributie zijn inbegrepen.

Hier vindt u de fotoseries van diverse leden die hebben meegedaan. (in opbouw)