Geschiedenis Fotoclub Flevo – Algemeen

Bron: “Amateur Fotoclub Flevo door de jaren heen” een door Dick Sleiffer verzameld werk over het verleden van de fotoclub.

Waar het begon: het toenmalige Hotel Promenade aan de Lindelaan

Fotoclub Flevo werd opgericht in 1949 en kent een lange en interessante historie. In de Gooi en Eemlander van 3 november 1949 was het volgende volgende bericht te lezen:
“Foto-amateurs willen zich verenigen: in onze gemeente (Huizen) schijnt belangstelling te bestaan om een amateur-fotoclub op te richten. Verschillende personen hebben reeds contact gezocht en zijn van oordeel dat in clubverband de amateurfotografie serieus kan worden beoefend. Het ligt thans in de bedoeling om eind dezer maand een vergadering te beleggen, waar alle belangstellenden worden verwacht. Het doel van de vereniging zal zijn voorlichting te geven door het houden van bijeenkomsten; het houden van lantaarnplaatavonden; het organiseren van clubtochten en het lezen van fotografische werken en periodieken.”

De vereniging werd officieel op 14 december 1949 opgericht. Deze vond plaats in het toenmalige Hotel Promenade aan de Lindelaan en het bestuur bestond uit de heren J.Philips, voorzitter; W.H.Verboom, secretaris en mevrouw C.Meyer-Kattenburg welke laatste de penningen der nieuwe vereniging onder haar bescherming nam.

Op een bijeenkomst in het atelier (Atelier “Perfecta”) van de heer Philips aan de Havenstraat 6 op woensdag 4 januari 1950 meldden zich de eerste amateur-fotografen die belangstelling hadden om lid te worden. Op de eerste clubavond destijds waren waarschijnlijk 15 leden aanwezig en de contributie werd vastgesteld op fl. 0,75 per week. De clubavonden vonden in het algemeen plaats ten huize van een (bestuurs)lid van de club. De definitie van een fotoclub luidde alsvolgt: een organisatie van personen die het fotograferen gecompliceerder willen maken dan dat nodig is (!). In die tijd verschenen regelmatig artikelen van de fotoclub in de krant.

Op een bijeenkomst in het atelier (Atelier “Perfecta”) van de heer Philips aan de Havenstraat 6 op woensdag 4 januari 1950 meldden zich de eerste amateur-fotografen die belangstelling hadden om lid te worden. Op de eerste clubavond destijds waren waarschijnlijk 15 leden aanwezig en de contributie werd vastgesteld op fl. 0,75 per week. De clubavonden vonden in het algemeen plaats ten huize van een (bestuurs)lid van de club. De definitie van een fotoclub luidde alsvolgt: een organisatie van personen die het fotograferen gecompliceerder willen maken dan dat nodig is (!). In die tijd verschenen regelmatig artikelen van de fotoclub in de krant.

1950: de eerste groepsfoto

Als Flevo één jaar oud is wordt dit gevierd met een toneelvoorstelling en een tentoonstelling. Op 14 december 1951 staat het volgende bericht in de Gooi en Eemlander: “Fototentoonstelling in het Plankenierstheater”; de fotoclub “Flevo” te Huizen opent op vrijdag 22 december een foto-tentoonstelling in het Plankenierstheater op de hofstede “Oud Bussem” te Huizen. Daar worden, behalve foto’s van de leden van Flevo ook wedstrijdfoto’s van de Hilversumse Amateurfotografen vereniging ‘t Gooi geëxposeerd. De tentoonstelling is geopend tot en met 2 januari 1951, dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur, op zaterdag en tweede kerstdag van 14.00 uur tot 22.00 uur, op de eerste kerstdag gesloten”.

In 1952 groeit de club naar 17 leden en er worden twee bestuursleden toegevoegd: Kik Berg en J.W. van Straten. Voor het eerst, op 1 maart 1952 komt er een maandelijks clubblad uit genaamd “Flevorama” onder redactie van J.W. van Straten en W.H. Verboom. Per jaar worden deze maandelijkse uitgaven gebundeld in een jaarboek. In het voorwoord zegt de voorzitter o.a. het volgende: “Flevorama wil u allen op de hoogte houden van hetgeen er bij Flevo of de zusterverenigingen te gebeuren staat, maar het wil u tevens nuttige artikeltjes brengen en verder al datgene dat de belangstelling van de amateurfotograaf heeft. Maar bedenk wel, Flevorama dient een blad voor en door de leden te zijn. Uw taak bestaat niet alleen uit het lezen alleen, de redactie rekent ook op uw bijdragen”     

Een bekend lid van van de club was fotografe Corrie Meyer-Kattenburg, bij de oprichting penningmeester. Zij was lid van de bondsmeesterklasse van de Koninklijke Fotobond. Zij maakte in 1964 een foto van het publiek bij het legendarische optreden van de Beatles in Veilinghal Op Hoop van Zegen in Blokker en won daarmee een reis naar Japan. Zij schreef ook boeken en deed veel voor de club.