Interesse om lid te worden?

Wie zijn we?
Wij zijn een actieve fotoclub van ervaren en minder ervaren amateurfotografen die onder het motto “inspireren en geïnspireerd worden” driewekelijks bij elkaar komen om zich met foto’s bezig te houden. Onze foto’s worden zoveel mogelijk op een beeldscherm vertoond. Onze leden hebben verschillende voorkeuren op het gebied van fotografie maar delen allen dezelfde passie: de fotografie. Het doel van het lidmaatschap bij onze club is vooral om op een leuke en ongedwongen manier met elkaar te fotograferen, van elkaar te leren en zodoende tot betere vaardigheden te komen. Het plezier in fotograferen staat bij Fotoclub Flevo op de eerste plaats. 

Voor wie lidmaatschap?
Fotoclub Flevo is bedoeld voor de redelijk gevorderde amateurfotograaf die het belangrijk vindt om zijn of haar vaardigheden binnen clubverband te vergroten. Basiskennis op gebied van techniek van de fotografie vinden wij wel belangrijk alvorens lid te kunnen worden van onze club. Geïnteresseerden die graag willen beginnen met fotograferen verwijzen wij eerst naar basiscursussen en de beschikbare literatuur op gebied van fotografie. 

Bijeenkomsten:
Fotoclub Flevo komt driewekelijks op de maandagavonden bij elkaar. Het seizoen loopt van september tot en met eind mei/begin juni. De bijeenkomsten worden gehouden in het buurtcentrum ‘t Vuronger, Schoolstraat 6 in Huizen.

Oriëntatie:
Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van onze fotoclub dan is het goed om eerst een aantal keren onze clubavonden bij te wonen en te kijken of een lidmaatschap iets voor je zou kunnen zijn. Zo kun je ook de sfeer binnen onze club proeven. Als je belangstelling hebt om lid te worden stuur dan een mailbericht naar: info@fotoclub-flevo.nl t.a.v. het secretariaat.

Lidmaatschap:
Als je lid wordt ben je welkom op alle clubavonden. Het programma voor dit seizoen is terug te vinden in de agenda op onze website. De contributie bedraagt op dit moment € 120,- per kalenderjaar en je wordt dan tevens als lid aangemeld bij de fotobond.   

De activiteiten:
Gedurende het seizoen zijn er een aantal activiteiten. Zo hebben wij o.a. clubuitjes waarbij wij gezamenlijk een fotografisch interessante plek bezoeken. Ook proberen wij op de clubavonden foto’s van leden in groepjes met elkaar te bespreken. Een keer per jaar wordt er een “Kettingfoto” georganiseerd, de series worden getoond en met elkaar besproken. Wij organiseren soms workshops en nodigen gastsprekers uit om hun fotografie te laten zien en kennis over te dragen. We doen als club mee aan de landelijke en regionale  fotowedstrijden, bijvoorbeeld de landelijke Bondsfotowedstrijd en De Beste Clubtrofee. Individueel kun je ook meedoen door foto’s te sturen naar fotobond-wedstrijden zoals bijvoorbeeld Foto Online of Foto Individueel.
Onze ClubCompetitie maakt een belangrijk deel uit van onze activiteiten op onze clubavonden. Er worden voor elk seizoen 4 fotothema’s vastgesteld waarvan tenminste 1 technisch onderwerp. Deze foto’s worden op de clubavonden met elkaar besproken maar daarna ook door een externe deskundige, meestal een bekende fotograaf. Aan het einde is er een wisselprijs “De Gouden Camera” op basis van de door onze leden uitgekozen “beste foto” van het afgelopen seizoen. 

Verdere kosten:
Bij de bespreking van onze Clubcompetitie foto’s door de externe deskundige geven wij er de voorkeur aan om de foto’s afgedrukt en ingeplakt in een passe partout te laten zien. Vaak krijg je een betere indruk van een foto als deze is afgedrukt. Voor elk seizoen zijn er 4 thema’s waarvan maximaal 2 foto’s per thema zouden moeten worden afgedrukt en ingeplakt. Het passe partout kan mogelijk daarna weer voor volgende foto’s worden gebruikt. Het afdrukken van foto’s en het snijden van passe partouts doen wij als club niet zelf maar dat regel je zelf via een fotoservice. Dit geldt ook voor eventueel uitgeselecteerde foto’s voor bondswedstrijden. Naast de contributie moet je dus rekening houden met kosten voor het afdrukken van foto’s en de aanschaf van de passe partouts.

De Fotobond:
Ieder lid van Fotoclub Flevo is automatisch lid van de Fotobond. Onze secretaris meldt je aan en je krijgt daarna een persoonlijk lidmaatschapsnummer.
Met je lidmaatschapsnummer kun je o.a. meedoen aan de verschillende door de Fotobond georganiseerde wedstrijden. De kosten van het lidmaatschap bij de fotobond zijn inbegrepen in je contributie. 

Onze website:
Onze website is: www.fotoclub-flevo.nl.  Er is een eigen ledenpagina waarop je foto’s kunt plaatsen, foto’s van o.a. al onze clubcompetities zijn hierop terug te vinden, de agenda van de club kan worden bekeken. Het alleen voor leden toegankelijke gedeelte is er voor meer specifieke informatie, reglementen en of instructies. Daar worden door onze leden ook foto’s geupload die van commentaar kunnen worden voorzien.

Exposities:
Wij hebben meerdere keren onze foto’s geëxposeerd in het gemeentehuis Huizen en hadden exposities in o.a. het Tergooi ziekenhuis en gezondheidscentra in de regio. Ter gelegenheid van ons eerder jubileum hadden wij een fototentoonstelling in het Huizer Museum en daarom heen lezingen en activiteiten. Bij exposities proberen we zoveel mogelijk om foto’s van al onze leden te laten zien.   

Het Privacy Reglement:
Het bestuur van Fotoclub Flevo hecht veel waarde aan de privacy van haar leden en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt zo goed mogelijk worden beschermd. Met het tekenen van het inschrijfformulier die wij je bij een nieuw lidmaatschap toesturen geef je aan kennis te hebben genomen van het Privacy Reglement die je kunt vinden op onze website www.fotoclub-flevo.nl onder het kopje “Informatie”