Activiteiten

Jaarlijkse inventarisatie:
Wij vinden het belangrijk dat alle leden plezier hebben in activiteiten waarmee ze hun fotovaardigheden kunnen verbeteren. De wensen voor deze activiteiten worden minimaal één maal per jaar geïnventariseerd. Op de clubavonden wordt vervolgens besproken waar de accenten komen te liggen.
Voor leden die in een specifiek onderwerp geïnteresseerd zijn kunnen eventueel speciale bijeenkomsten worden georganiseerd. Een aantal activiteiten is een jaarlijks vast onderdeel van het programma, er worden echter ook activiteiten ad hoc gepland. 

Hieronder staan een paar van onze activiteiten:

ClubCompetitie:
De Clubcompetitie is een jaarlijks terugkerende activiteit. Aan het eind van het clubseizoen worden de vier thema’s voor het nieuwe clubjaar vastgesteld. De foto’s van alle thema’s worden intern op de clubavond en vervolgens ook nog eens door een externe deskundige besproken en beoordeeld. Die deskundige kan een fotograaf zijn of iemand uit de kunstzinnige vorming. 

Clubuitjes:
We streven er naar om tenminste 2x per jaar gezamenlijk een fotografisch interessante plek te bezoeken.

Eigen werk:
Naast het bespreken van de foto’s, gemaakt voor de ClubCompetitie, reserveren we ook enkele avonden om vrij, eigen werk, te bespreken. Ieder lid kan dan twee of drie foto’s meenemen die in kleine groepjes met elkaar besproken worden. De commentaren worden na de bespreking met elkaar gedeeld. Alle leden hebben de mogelijkheid om een aantal eigen foto’s in de ledengalerij te zetten, die je bij “werk van leden” kunt vinden.

Werkgroepen:
Er zijn een aantal werkgroepen binnen onze club actief. Leden met dezelfde interesse voor bepaalde onderwerpen vormen met elkaar werkgroepjes en maken met elkaar afspraken om zich te verdiepen in het onderwerp door met elkaar op stap te gaan of bij elkaar te komen. 

Kettingfoto:
Eén keer per jaar wordt er een “kettingfoto” georganiseerd. Er worden meerdere groepen geformeerd waarvan de nummers één van de desbetreffende
groep een foto krijgen toegestuurd, vervolgens een nieuwe foto maken die qua inhoud, techniek, gevoel, kleur past bij de startfoto en die doorsturen naar de volgende van de groep mede voorzien van een korte tekst. Zo ontstaan er een aantal serie foto’s die uiteindelijk getoond en besproken worden.   

Workshops:
Indien er voldoende interesse is organiseert de club workshops zoals:  
Instructie fotobewerking: tijdens de interne bespreking van de foto’s van de ClubCompetitie wordt geregeld gesproken over verbetering van de foto’s door 
fotobewerking toe te passen (Lightroom of Photoshop Elements). Een enkele keer wordt er samenwerking gezocht met andere Gooise fotoclubs. 
Workshops fototechnische aspecten zoals HDR, flitstechniek etc.
Workshop foto’s bespreken en beoordelen.

Mentoraat of cursus fotobespreken:
Fotoclub Flevo streeft ernaar om periodiek een mentor in te huren van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie. Een mentor van de fotobond ondersteunt een groepje van maximaal 12 leden bij het verbeteren van de foto’s. Dit gebeurt dan 5 keer naast de reguliere clubavonden. Het doel van het mentoraat is de deelnemers te stimuleren zich te verdiepen in hun favoriete onderwerp of hun onderwerp op een andere manier te laten benaderen.
De workshop fotobespreken is bestemd voor wie zich in clubverband bezig willen houden met het bespreken van de foto’s op basis van de 4 pijlers “beschrijven, analyseren, interpreteren en waarderen” naar het boek “Over foto’s gesproken” van Hans Brongers en Simon Ophof. Op deze wijze komen de deelnemers tot een scherper inzicht van het fotografische beeld en gaan daardoor ook zelf beter fotograferen. 

Wedstrijden:
Zowel op landelijk niveau als op afdelings- en regionaal niveau worden er wedstrijden georganiseerd. Je kunt hier niet alleen als individu maar ook als club aan deelnemen. Fotoclub Flevo streeft ernaar aan alle bondswedstrijden mee te doen. Door deelname aan zo’n wedstrijd wordt vaak duidelijk hoe het niveau van de club is. Hoewel foto’s in eerste instantie gemaakt worden voor je eigen plezier, is het interessant en leerzaam om de resultaten van de club te vergelijken met die van andere fotoclubs en daardoor onze professionaliteit te verbeteren. 

Wedstrijden op landelijk niveau:
Landelijke Bondsfotowedstrijd: clubinzending van 10 foto’s van minimaal 4 leden, eenmaal per jaar
Foto Individueel: leden kunnen individueel insturen, één maal per jaar
Foto Online: leden kunnen individueel via internet insturen, driemaal per jaar

Wedstrijd op afdelingsniveau:
De Beste Clubtrofee van de afdeling Utrecht- ‘t Gooi: clubinzending van 10 foto’s van minimaal 4 leden, eenmaal per jaar

Wil je meer informatie over deze onderwerpen klik dan op het betreffende onderwerp boven in de balk.