Fotoclub Flevo:
In 1949 begonnen enkele enthousiaste amateurfotografen uit Huizen in clubverband hun fotografie te verbeteren. Zo ontstond officieel Amateur Fotoclub Flevo (AFC-Flevo). Fotograferen bestond toen uit het maken van foto’s op een filmrolletje en het ontwikkelen en afdrukken ervan in de donkere kamer. Maar deze tijden liggen natuurlijk achter ons. Wat niet veranderd is dat onze leden nog steeds zeer actief bezig zijn met fotografie. Foto’s worden nog altijd met elkaar besproken en we voorzien ze van commentaar met als doel om hiervan te leren. Soms heeft het getoonde werk een thema, soms is het een vrije keuze. De favoriete onderwerpen van onze leden zijn heel divers, zoals natuur en landschap, portret, architectuur, macro, straatfotografie, conceptuele fotografie en abstractie, maar we delen allemaal dezelfde passie: de fotografie. Het plezier in fotograferen staat bij ons op de eerste plaats. Iedereen moet binnen onze club zijn weg kunnen vinden en datgene fotograferen wat hij of zij boeiend vindt. In 2024 bestaat onze fotoclub 75 jaar en is daarmee een van de oudste fotoclubs in Nederland.

Onze visie:
Als je meer uit je fotografie wilt halen is het lidmaatschap van een fotoclub een goede stap. Het is namelijk een podium om je werk aan anderen te laten zien en die anderen kunnen jouw foto’s bespreken en beoordelen. Creativiteit en visie van de maker zijn de belangrijkste punten voor een goede foto.
Wij vinden dus dat je vooral op creatief vlak moet worden uitgedaagd om je verder te ontwikkelen. De jaarlijkse thema’s maken een belangrijk deel uit van onze activiteiten. Elk jaar zoeken wij uitdagende onderwerpen en proberen daarbij niet te verzanden in de bekende algemene thema’s en genres. De achterliggende gedachte is immers dat je als lid van een fotoclub moet worden geïnspireerd om bijzondere foto’s te maken.
Daarnaast zijn er ook werkgroepen waar je bij kan aansluiten als je bezig wil zijn met één of meerdere specifieke onderwerpen.

Fotobond en wedstrijden:
Onze club is aangesloten bij de Fotobond- Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie.  
Alle leden ontvangen van de Fotobond vier maal per jaar het tijdschrift “In Beeld”, met informatie, commentaren en vooral veel foto’s. Het lidmaatschap geeft ook toegang tot landelijke activiteiten zoals workshops en tentoonstellingen.

Er zijn wedstrijden op landelijk en afdelingsniveau. Zowel individueel als collectief als fotoclub. De belangrijkste landelijke wedstrijd is de Bondsfotowedstrijd en de belangrijkste afdelingswedstrijd is De Beste Clubtrofee van de regio Utrecht ‘t Gooi. Verder zijn er de wedstrijden waar elk lid van onze club individueel aan kan meedoen zoals Foto Individueel, Foto Online en 5 met samenhang.

Bijeenkomsten: 
Wij komen om de drie weken bij elkaar op maandagavond van 19.30-22.30 uur, behalve in de periode juni t/m augustus. Het programma voor dit seizoen is te vinden onder Agenda.
De clubavonden vinden plaats in het buurtcentrum ‘t Vuronger, Schoolstraat 6 in Huizen.

Meer informatie over lidmaatschap is te vinden op deze pagina.